Published on December 24, 2016 by admin3

Khi bé muốn giúp đỡ người khác, bạn sẽ hành động như thế nào? Đoạn video này đưa ra một vài gợi ý hữu ích giúp dạy cho bé trở nên lễ phép và tự hào về những điều đúng đắn.

Category Tag